TEHNIČKI ORGANIZATOR 
Penta d.o.o. 
Kontakt osoba: Kristina Baća
A: Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb
E: kristina.baca@penta-zagreb.hr
W: www.penta-zagreb.hr
T: 01 4628 615, 01 4553 290
M: 091 4553 200
F: 01 4553 284 
OIB: 31375495391